SSF 1062 Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV

För att en CCTV-anläggning ska fungera på ett korrekt och säkert sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma med rätt kompetens hos sin personal. I SSF 1062 finns de krav som därför ställs på dig som behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV.

Genom att certifieras enligt SSF 1062 Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV intygar du att du uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom CCTV-området. Certifieringen bevisar också att du har de kunskaper du behöver för att projektera och installera på rätt sätt.