Om Grupp säkerhetssystem AB

Grupp Säkerhetssystem AB etablerades I Gävle 2005. Vi har stor kunskap och erfarenhet i branschen där säkerhet, kvalitet och goda kundrelationer står i fokus. Vi hjälper dig med din säkerhet.

Grupp Säkerhetssystem utför installationer inom Gävleborg och Uppland. Vi projekterar, installerar och driftsätter helhetslösningar samt utför service till företag och privatpersoner utifrån behov.

Vi säljer säkerhet inom hela Sverige.